தர்மன் என்ன செய்தான்?

தர்மன் என்ன செய்தான்?

தன் முன் என்ன நடந்தாலும் மௌனம் காத்தான், அது அதர்மமாயினும் சரி! அவனுக்கே அரியாசனமும் அளிக்கப்பட்டது!

தன்னை பகடைக்காயாக பயன்படுத்துகின்றனர் என அறிந்தும், நீங்காமல் , தன்னை நம்பியவருக்கு ஏமாற்றம் அளித்தான்!


மக்களின் மனதில் புரட்சியையோ, அரசியல் விழிப்புணர்வையோ தூண்டவில்லை!

 தன் பங்கு மக்களின் பாதுகாப்பிலும் மிக குறைவு!
ஆனால், தர்மனையே சிறந்த மனிதனாக இவ்வுலகம் போற்றுகிறது! அவனை கடவுளாக்கி நாயகனாக்கி போற்றுகிறது!
இப்படிதான் கனவு காண கூறி காலமான ஒருவரையும்……………..
– அருணேஷ் !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s